Saturs | Home | Par mums | Rivile | Programmas iespējas | Programmas moduļi

Par mums,
Rivile,
-Programmas iespējas,
-Programmas moduļi ,


Skype: Skype Me?!

Programmas iespējas

Programma Rivile Gamma ir izstrādāta ar Visual Foxpro programmēšanas valodu un paredzēta darbināt Ms Windows vidē.
Programma pie datu bāzes tiek pieslēgta ar ODBC datubāzes pieslēgumu. Programma var darboties ar datubāzēm MS SQL, Oracle, Sybase, DBase, kas nodrošina programmas darbību tīklā daudzlietotāju režīmā. 
Gadījumā kad tiek izmantota Sybase datubāze ir iespēja izveidot struktūru, kad ir galvenais birojs, kurā tiek apkopota informācija no neatkarīgām noliktavām, veikaliem. Dati ar interneta starpniecību tiek sinhronizēti reizi minūtē. Gadījumā ja pazūd interneta pieslēgums visas nodaļas darbojas OffLine režīmā. Datu apmaiņu atjauno līdzko atjaunojas sakari.
MS SQL bāzes gadījumā ir iespējams izmantot datubāzes bezmaksas versiju ar datubāzes ierobežojumu 2Gb.

Programmai ir moduļu struktūra, kur visi moduļi savā starpā saistīti.
SIA POSS.lv piedāvā trīs programmas izmantošanas veidus vai to kombinācijas:
- lokālais;
- attālinātais;
- decentralizētais;
- menedžeru.
Lokālais - šajā gadījumā datubāze atrodas uzņēmuma lokālajā tīklā. Programma tiek uzstādīta uz kāda no uzņēmuma datoriem vai uz izdalītā servera. Visi uzņēmuma darbinieki slēdzas pie programmas caur uzņēmuma lokālo tīklu. Gadījuma ja tiek izmantots MS windows serveris ir iespējama attālināta pieslēgšanā caur internetu no jebkuras vietas.
Attālinātais - Programma izvietota uz servera ar Windows server operētājsistēmu, kas atrodas pie kāda no interneta servisu piegādātāja (ISP). Uzņēmuma darbinieki ar programmu darbojas attālināti. Iespējams izveidot struktūru, kad uz attālinātā servera atrodas visas biznesa programmas, un darbinieku datori darbojas termināla režīmā, tādā veidā atvieglojot servera administrēšanu, rezerves kopiju veidošanu, cīņu pret vīrusiem, datoru nomaiņu (uz lokālā datora neatrodas nekāda svarīga informācija). Šajā gadījumā prasības pret datoru ir minimālas, nepieciešams stabils interneta pieslēgums.
SIA POSS.lv piedāvā sava servera resursu nomu.
Decentralizētais - Šajā gadījumā katrā uzņēmuma struktūrvienībā ir savs lokālais pieslēgums, ko savieno speciāli izstrādātais datu sinhronizācijas mehānisms (Replication). Šajā variantā uzņēmums nav atkarīgs no interneta pieslēguma, var mainīt datu plūsmas apjomu, virzienu...
Iespējams izveidot tādu struktūru, kurā uzņēmums nodarbojas ar savu pamatbiznesu, bet grāmatvedību kārto ārpakalpojumu uzņēmums. Šajā gadījumā uzņēmums ir datu turētājs un brīvi pēc vajadzības var mainīt apkalpojošo uzņēmumu, nezaudējot informāciju.
Menedžeru - Pārdošana, pasūtījumu pieņemšana notiek izbraukuma menedžeru līmenī. Menedžeris pēc vajadzības sinhronizē datus no sava Windows CE plaukstdatora, mobilā telefona. Pavadzīmju izrakstīšana notiek no Windows CE plaukstdatora ar bezvadu pieslēgumu. Birojā importējas izveidotie pasūtījumi, pavadzīmes.
Visus šos variantus var kombinēt atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Copyright © 2008